เกี่ยวกับเรา

บริษัท เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ จำกัด

บริษัท เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ จำกัด อาณาจักร แห่งผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้ก่อกำเนิดขึ้นโดยที่เราได้เล็งเห็นถึงการมีสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคเป็น สำคัญ ในปัจจุบันนี้ค่านิยมในการดำเนินชีวิตของคนไทยได้เปลี่ยนไป โดยหันไปรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมการกิน โดยหันมารับประทานอาหารจำพวกเนื้อ นม ไข่ กันมากขึ้น ประกอบกับมีการใช้สารเคมีกันมากขึ้น จนส่งผลให้ปัจจุบันนี้คนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แย่ลง เราจึงได้มีการคิดค้นและวิจัยผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเพื่อคนไทยเราจะ ได้มีสุขภาพที่แข็งแรงและห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ   

          บริษัท เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ จำกัด เป็น บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่มีคุณภาพสูง  ซึ่งผลิตจากธัญพืชคุณภาพภายในประเทศ ผสมผสานกับเทคโนโลยีอันทันสมัยจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงในการเปลี่ยนโครงสร้างของธัญพืช ให้เป็นสารอาหารจากธัญพืชที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ง่ายต่อการย่อยและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เซลล์ เพื่อใช้ในการเป็นแหล่งพลังงานในกระบวนการซ่อมแซม ฟื้นฟูระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้ตามปกติ   

·  ด้วย คุณภาพของธัญพืชที่มีคุณภาพภายในประเทศไทย ร่วมกับเทคโนโลยีชั้นสูงจากผู้ร่วมลงทุนชาวเนเธอร์แลนด์ และปณิธานในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย จึงทำให้รัฐบาลเนเธอร์แลนด์มอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการจัดตั้งโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ธัญพืชขึ้นในเมืองไทย โดยมี H.E.Pieter J.Th.Marres ฯพณฯ เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว โดยถือได้ว่าเป็นบริษัทขายตรงรายแรกของเมืองไทย ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลต่างชาติ  

·  โรงงาน ของเรายังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยได้รับสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร เช่นการยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตจากต่างประเทศ  

·  ทา งบริษัทฯ ยังได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในการวิจัยเพื่อผลิตสารยึดเกาะ (Binder) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวไทย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำข้าวไทยไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารชนิดต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ใส่ใจสุขภาพ  

·  ผลิตภัณฑ์ ธัญพืชของเรา ยังได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข  รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล  GMP, ISO 9001, BRC Global Standard และ IFS (International Food Standard) ภายใต้บริษัท Codrico B.V.ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ 

·  ผลิตภัณฑ์ ของเรายังเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย และทุกศาสนา ซึ่งยืนยันได้จากการที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ออก หนังสือรับรองให้ใช้เครื่องหมาย “ฮาลาล” บนผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของทางบริษัท  

โดยทางบริษัทฯ ได้ตั้งปณิธานที่จะผลิตสินค้าคุณภาพจากธรรมชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับทุกท่านที่ใส่ใจต่อสุขภาพตลอดไป   

กรุณา คลิ้กที่นี่ เพื่อดูใบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)